Eesti piires tasuta Omniva pakiautomaadi transport alates 50€

LILLBEAT HALDUS OÜ

registrikoodiga 10990156, aadress Nurme 18-9 Tallinn 11616 Harjumaa, KMKR EE101117847

Eesti (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Käsitööjaama e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping)

1. E-pood

1.1 KÄSITÖÖJAAMA e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 KÄSITÖÖJAAM on Teenuse osutajale kuuluv kaubamärk.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eesti internetipanga pangalingi vahendusel või tavamaksekorralduse vahendusel.
3.7 E-poes saab maksta valitud kauba eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank. Samuti saab kauba eest tasuda ülekandega. Ülekandes peab olema viidatud ülekande aluseks oleva tellimuse numbrile.

SWEDPANK: LILLBEAT HALDUS OÜ
IBAN CODE: EE952200221023549165
SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB PANK: LILLBEAT HALDUS OÜ
IBAN CODE: EE161010220191216227
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

3.8 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.9 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
3.10 Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest siis on KÄSITÖÖJAAMA (Lillbeat Haldus OÜ) e-poel õigus tellimus tühistada.

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes, sisaldavad käibemaksu ja toodud kohaletoimetamise kuluta
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida erinevate kauba kättesaamisviiside vahel, vajutades vastava teenuse ees asetsevat ringikest. Aktiveerimisel ringike värvub mustaks.

5.1.1 Tulen ise järgi kauplusesse Käsitööjaam (Mäepealse 2, Mustamäe, Tallinn). Järgi tulemisest teavitatakse täiendavalt e-kirja teel. Meiepoolse teavituse saatmise eelduseks on müügiarve tähtaegne tasumine ja raha laekumine Lillbeat Haldus OÜ arveldusarvele (laekumine võib võtta aega 1-2 tööpäeva):
SWEDPANK: LILLBEAT HALDUS OÜ
IBAN CODE: EE952200221023549165
SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB PANK: LILLBEAT HALDUS OÜ
IBAN CODE: EE161010220191216227
SWIFT/BIC: EEUHEE2X
5.1.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Omniva Standardpaki teenusega (pakk elukohajärgsesse postiasutusse). Hind 4 €

5.1.3 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele endale sobivasse SmartPost pakiautomaati. Smartpost teenuse hind Eesti Vabariigi piires 3,05 €. Valides Smartpost teenuse,avaneb allpool pakiautomaatide valikmenüü. Saajat teavitatakse saabunud pakist ja paki asukohast SMS-i ja/või e-kirja teel.

5.1.4 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele endale sobivasse DPD pakiautomaati. DPD teenuse hind Eesti Vabariigi piires 3,05 €.Valides DPD postipaki teenuse,avaneb allpool pakiautomaatide valikmenüü. Saajat teavitatakse saabunud pakist ja paki asukohast SMS-i ja/või e-kirja teel.
5.1.5 Omniva pakiautomaadi teenus Eesti Vabariigi Piires(pakk pakiautomaati). Teenuse hind
2,84 €. Valides Omniva teenuse,avaneb allpool pakiautomaatide valikmenüü. Saajat teavitatakse
saabunud pakist ja paki asukohast SMS-i ja/või e-kirja teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Paki hoiutähtaeg pakiautomaadis on seitse kalendripäeva.
5.1.6 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires Omniva kullerteenusega (pakk koju kätte). Hind 5,09 €
5.1.7 Paki saatmine Soome.
Kui soovite postipakki tellida Soome pakiautomaati, peate esmalt muutma oma kontol ära riigi ,valides valikmenüüst Finland. Seejärel kinnitage klahviga „Muuda andmed“.Kui nüüd e-poest ostu sooritate ja valite smartpost postiteenuse, kuvatakse rippmenüüs Soome pakiautomaatide asukohad. Paki saatmine pakiautomaadist pakiautomaati maksab 12 € Hoiutähtaeg 7 päeva.
5.2 Kauba postitamine ja kohaletoimetamine toimub 4-7 tööpäeva jooksul.

6. Tagastusõigus

6.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
6.3 14-päevane tagastusõigus ei laiene postikuludele. Kauba tagastamisel/vahetamisel tarbija kannab tagastuskulu ja kauplejal on õigus tagastuskulu tasaarveldada kättetoimetamiskuluga.
6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile kasitoojaam@gmail.com.
6.5 Tagamisteades peab olema kirjutatud: kliendi nimi ja perekonnanimi, Tellimuse number, tellimuse kuupäev, tagastuse põhjus.
6.6 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.7 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
6.8 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.9 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud kuni 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
6.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 kuni 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1 Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. ?
7.2 Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile kasitoojaam@live.com järgneva infoga:
7.2.1 Kliendi nimi ja kontaktandmed;
7.2.2 Kaebuse esitamise kuupäev;
7.2.3 Tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
7.2.4 Lillbeat Haldus OÜ-le esitatav nõue;
7.2.5 Arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.3 Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Lillbeat Haldus OÜ-lt tasuta toote parandamist või kauba vahetamist.
7.4 Lillbeat Haldus OÜ ei vastuta:
7.4.1 Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
7.4.2 Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
7.4.3 Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vastutus

8.1 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.2 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus.
8.3 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9. Erimeelsused

9.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

10. Lõppsätted

10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Kasutuslepingus toodud tingimused ei kehti Teenuse osutaja jaemüügi kaupluses KÄSITÖÖJAAM.

LILLBEAT HALDUS OÜ

Kehtib alates 01.03.2012

Muudetud 27.05.2020

Kaubamärgid

Logi sisse

Unustasid parooli?